Nông trường cao su Bến Súc học và làm theo Bác bằng những sáng kiến

24/05/2023
Lượt xem: 419

Đảng bộ Nông trường cao su Bến Súc hiện có 03 Chi bộ trực thuộc với 39 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Nông trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân lao động thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.