Phát triển Ngành Y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030

31/03/2023
Lượt xem: 105

Bình Dương là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế bậc nhất của cả nước. Với đặc thù của đô thị công nghiệp, tỉnh đang đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua Ngành Y tế vẫn chưa phát triển tương xứng với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. Số giường bệnh và nhân lực y tế thấp hơn so với cả nước; Dịch vụ khám chữa bệnh chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu. Để kiện toàn và nâng cao năng lực toàn bộ hệ thống y tế, bao gồm: y tế cơ sở, y tế chuyên sâu tuyến tỉnh và huyện, y tế dự phòng, y tế ngoài công lập, Bình Dương đã xây dựng đề án phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2050.