Philippines và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

04/12/2023
Lượt xem: 114