Phòng cháy chữa cháy (Ngày 10/12/2018)

10/12/2018
Lượt xem: 1872

Chương trình Phòng cháy chữa cháy trên BTV ngày 10/12/2018 gồm các nội dung sau:

- An toàn PCCC tại một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

- Công tác PCCC tại chợ Phú Lợi

- An toàn PCCC tại các trụ sở cơ quan làm việc