Bình Dương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp sản xuất

Bình Dương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ"

Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, đồng thời đảm bảo mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh", không bị đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng, hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã khẩn trương triển khai phương án sản xuất 3 tại chỗ và một cung đường hai địa điểm để tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, việc tổ chức số lượng lớn cho nhiều công nhân cùng ăn, cùng ở, cùng làm ngay tại doanh nghiệp , dẫn đến nhu cầu sử dụng nguồn lửa, nguồn điện, nguồn nhiệt tăng cao.