Phú Giáo đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

19/04/2023
Lượt xem: 510

Để giúp cho thanh niên hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Phú Giáo đã tập trung hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Từ đó, đã có nhiều Đoàn viên, Hội viên thanh niên vay vốn sử dụng vào mục đích chăn nuôi gia cầm, bò sinh sản, trồng và chăm sóc cây cao su, phát triển kinh tế trang trại... Nhiều đoàn viên đã trở thành những tấm gương làm giàu bằng nghị lực, cần cù, sáng tạo, biết vươn lên trong cuộc sống.