Phú Giáo nâng tầm phát triển nông nghiệp

06/09/2023
Lượt xem: 162

Nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Bình Dương, huyện Phú Giáo có quỹ đất nông nghiệp dồi dào, điều kiện thổ nhưỡng thích hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện… Đây được coi là những điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có về đất đai, khí hậu, lao động... cộng với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Phú Giáo đã có bước phát triển vượt bật với các mô hình kinh tế trang trại qui mô, hiệu quả. Hòa cùng xu thế phát triển chung của thế giới, kinh tế nông nghiệp Phú Giáo hiện đang chuyển mình mạnh mẽ sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, an toàn; Phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và làng thông minh...