Phụ nữ Bình Dương phát huy vai trò, vị thế trong thời đại mới

21/10/2023
Lượt xem: 390

Phụ nữ là một nửa nhân lực quan trọng của gia đình và xã hội. Với tính chịu thương chịu khó và có ý thức trách nhiệm cao, nên phụ nữ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Trước kia, nhiều phụ nữ còn thể hiện bản tính mạnh mẽ, khí phách, nghĩa hiệp can trường trong chiến trận và trở thành nữ tướng, nữ anh hùng. Chính hoàn cảnh xã hội khắc nghiệt đó đã tạo cho phụ nữ Việt Nam có được những phẩm chất đáng quý: bất khuất, trung hậu, đảm đang và đến nay vẫn có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống. Cùng với phụ nữ cả nước, đông đảo phụ nữ Bình Dương đã và đang kế thừa, phát huy những phẩm chất đạo đức truyền thống cao đẹp đó, luôn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong thời đại mới.