Quy định về giao dịch bất động sản và những tranh chấp có thể xảy ra

25/12/2018
Lượt xem: 1132

Hiện nay, thị trường bất động sản đang phát triển nóng kéo theo đó hàng loạt vấn đề nảy sinh trong khi hành lang pháp lý chưa phát triển song hành. Nhưng cũng cần phải nhìn nhận việc áp dụng quy định pháp luật đã có hiệu lực còn nhiều điều đáng bàn.