Son sắt một lời thề

06/03/2017
Lượt xem: 1919

Chiến tranh qua đi, nhưng những ký ức, những câu chuyện về những ngày tháng mất mát đau thương giữ gìn từng tất đất của quê hương mãi mãi in sâu trong trái tim của những người chiến sĩ năm xưa. Những câu chuyện ấy luôn thấm đượm khí phách, tinh thần của người lính cụ Hồ và câu chuyện trong chương trình của chúng tôi hôm nay là Câu chuyện về tác giả quyển nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh...