Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 04/06/2017

04/06/2017
Lượt xem: 1768

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 4/06/2017 gồm các nội dung sau:

- Khởi quay chương trình "Còn mãi với thời gian"

- Biển trời phương Nam "Vàm Láng chuyển mình"

- Gặp gỡ CLB tài tử nhà văn hóa Cao Lãnh