Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 12/03/2017

13/03/2017
Lượt xem: 1498

Chương trình Tạp chi Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 12/3/2017 gồm các nội dung sau:

- Bảo tàng áo dài ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghệ nhân ưu tú Kim Thanh và tình yêu với nghệ thuật đờn ca tài tử.

- Chợ phiên vùng cao.