Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 28/01/2017

01/02/2017
Lượt xem: 1485

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 28/1/2017 gồm các nội dung sau:

- Nghĩa tình đồng đội.

- Nét xuân.

- Hồn bướm trong tranh.