Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 5/02/2017

06/02/2017
Lượt xem: 1470

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 5/2/2016 gồm các nội dung sau:

- Thăm đền thờ Bác ở Cù Lao Dung

- Du lịch Hồ Ba Bể

- Xã Tắc - Ngôi đền thiêng nơi địa đầu tổ quốc