Theo dòng lịch sử tháng 11

08/11/2023
Lượt xem: 344

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, vì vậy, thầy cô giáo, những "Người lái đò tri thức", “kỹ sư tâm hồn”, là tổng công trình sư kiến tạo và phát triển nhân cách cho lớp lớp học trò luôn được xã hội tôn vinh.