Thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

14/05/2019
Lượt xem: 1064

Bình Dương tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  năm 2019 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động,…với các hoạt động thiết thực, hiệu quả là yêu cầu của tỉnh Bình Dương đối với việc tổ chức thực hiện sự kiện này.