Thực hư việc người dân cho rằng cấp giấy chứng nhận trùng vị trí thửa đất?

11/06/2024
Lượt xem: 534