Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở

04/07/2021
Lượt xem: 565

Để kịp thời hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 5 Luật phòng cháy chữa cháy, nhất là công tác tự kiểm tra bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Căn cứ hướng dẫn của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở.

Mời các bạn xem các chương trình  Phòng cháy chữa cháy tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG