Trình tự, thủ tục, điều kiện để dự án được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng

01/12/2023
Lượt xem: 167