Trinidad và Togago làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78

02/06/2023
Lượt xem: 310

Ngày 1/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Đại sứ Dennis Francis, Trưởng Phái đoàn thường trực Trinidad và Togago, làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78. Chủ đề được tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn xuyên suốt nhiệm kỳ là “Hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững”.