Trường Sĩ quan công binh xây dựng “huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật”

22/11/2023
Lượt xem: 227