Truyền thông dân số ở vùng đô thị

24/06/2023
Lượt xem: 732

Nhờ duy trì tốt công tác truyền thông mà thời gian qua lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Bình Dương luôn duy trì được những chỉ tiêu quan trọng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, nhóm lao động đang trong độ tuổi sinh đẻ tập trung hơn cho công việc nên kết hôn muộn, sinh ít con. Đây cũng là một thách thức đối với ngành dân số để duy trì được mức sinh thay thế, bảo đảm số trẻ sinh ra, lớn lên và trở thành những công dân có ích trong tương lai. Những năm gần đây, ngành dân số tập trung hơn cho việc truyền thông sinh đúng thời điểm, sinh đủ con và chăm dạy con cho tốt. Tại các địa phương, việc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phụ nữ trẻ em, chăm sóc thai sản, khám sàng lọc cũng được triển khai tốt.