Xây dựng đội ngũ nhà báo tỉnh Bình Dương vừa hồng, vừa chuyên

11/06/2024
Lượt xem: 206

Kể từ khi báo “Thanh niên” số ra đầu tiên ngày 21/6/1925, 99 năm qua báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển phong phú và đa dạng.Báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo tỉnh Bình Dương qua các thế hệ luôn năng động, sáng tạo,xung kích, với cái tâm trong sáng, ngòi bút sắc bén, làm chủ khoa học công nghệ, không ngừng học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn để vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.