Xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị"

29/05/2023
Lượt xem: 346