Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

19/05/2023
Lượt xem: 435

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo Bác đã được Đảng ta triển khai thực hiện từ rất sớm, qua nhiều giai đoạn với tầm mức ngày càng toàn diện và sâu rộng. Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định những tác động tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua, sự cần thiết và những vấn đề đặt ra nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng các chuyên đề học tập và làm theo hàng năm sát hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng cấp, từng ngành tiếp tục xác định các khâu đột phá, những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân để tập trung giải quyết, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, với phương châm thực hiện tốt cả 3 khâu học tập, làm theo và nêu gương.

Phim tài liệu “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” sẽ đi vào giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bằng những việc làm cụ thể, người thật việc thật, phim tài liệu muốn đưa đến thông điệp: Học và làm theo Bác đâu phải là những gì to tát cao xa mà mỗi người hãy làm tốt nhất công việc của mình với một cái tâm trong sáng. Học tập và làm theo Bác đã trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Người tốt việc tốt như hoa nở mùa xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, “Lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Nhớ lời Bác dặn, mỗi người chúng ta hãy luôn tự soi, tự sửa chính mình. Nhân lên những tấm gương “người tốt việc tốt”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” là một cách làm hiệu quả, thiết thực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí trong Đảng và toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tên đơn vị: Đài PT – TH Bình Dương Tác phẩm: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Tác giả: Bích Lan – Ngọc Ẩn – Vũ Liên Thể loại: Phóng sự Thời sự Thời lương: 15 phút Thời gian phát sóng : 18/05/2023 Website: www.btv.org.vn; www.btv.vn App: btvgo Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong Youtube: www.youtube.com/btvgo