Thuận An nỗ lực xây dựng đô thị thông minh

Thuận An nỗ lực xây dựng đô thị thông minh

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Thuận An chú trọng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh bền vững, trong đó phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 1, đưa địa phương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp vào năm 2025. Để làm được điều này, thành phố Thuận An sẽ xây dựng mới kết hợp với cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện có để từng bước nâng cấp đô thị. Hiện nay, Thuận An tập trung phát triển các khu nhà ở, khu dân cư đô thị gắn với trung tâm thương mại, dịch vụ và hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh.

Giải pháp phát triển đô thị ở thị xã Tân Uyên

Giải pháp phát triển đô thị ở thị xã Tân Uyên

Xây dựng thị xã Tân Uyên đạt tiêu chí đô thị loại 2 trước năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị thông minh là mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ then chốt được đặt ra là tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển, huy động và sử dụng nhiều nguồn lực cho việc đầu tư hạ tầng, tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại hạn chế trong việc xây dựng và phát triển đô thị thị xã Tân Uyên giai đoạn 2015-2020.

Bình Dương nỗ lực bảo vệ an toàn “vùng xanh”

Bình Dương nỗ lực bảo vệ an toàn “vùng xanh”

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Bình Dương đang triển khai biện pháp cấp bách mới để ngăn chặn dịch từ vùng nguy cơ rất cao (“vùng đỏ”) lây lan đến vùng nguy cơ thấp (“vùng xanh”). Một số địa phương phía Bắc của tỉnh như Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bến Cát đang giữ được những “vùng xanh” an toàn. Vì vậy, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương trên tăng cường kiểm soát lưu thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm giữ chặt địa bàn, từng bước mở rộng “vùng xanh” an toàn.

Huyện Bắc Tân Uyên đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư

Huyện Bắc Tân Uyên đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư

Thời gian qua, huyện Bắc Tân Uyên đã tiến hành quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, tập trung đầu tư các kết cấu hạ tầng, chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường tiếp thị mời gọi thu hút đầu tư. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nhằm sớm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.