Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Những công trình thanh niên hiệu quả trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

Những công trình thanh niên hiệu quả trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những năm cuối nhiệm kỳ, nhưng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển.