Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tên đơn vị: Đài PT – TH Bình Dương Tác phẩm: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Tác giả: Bích Lan – Ngọc Ẩn – Vũ Liên Thể loại: Phóng sự Thời sự Thời lương: 15 phút Thời gian phát sóng : 18/05/2023 Website: www.btv.org.vn; www.btv.vn App: btvgo Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong Youtube: www.youtube.com/btvgo